E xin loi vi da tuc gian voi a.E nhieu khi that ich ky chi n

E xin loi vi da tuc gian voi a.E nhieu khi that ich ky chi nghi den Minh.Ko tu dat Minh vao hoan canh cua a.E cung ko biet Minh nen lam the nao cho dung nua
帮我翻译一下好不好,很想知道意思是什么
笔落惊风雨こ 2023-01-06 悬赏1金币 已收到1个回答

独钓一江月

共回答了130个问题采纳率:87.5%

很对不起,又生你的气了.我常常觉得自己很自私,光为自己着想.没有将自己放在你的环境里去想.我实在不知道还能做才是对的.
11
可能相似的问题
Copyright © 2018 - 2024 XGT8.CN - 西瓜解题吧
西瓜单词 | 建筑试题 | 会计师试题
闽ICP备14005894号-7