E xin loi vi da tuc gian voi a.E nhieu khi that ich ky chi n

E xin loi vi da tuc gian voi a.E nhieu khi that ich ky chi nghi den Minh.Ko tu dat Minh vao hoan canh cua a.E cung ko biet Minh nen lam the nao cho dung nua
帮我翻译一下好不好,很想知道意思是什么
笔落惊风雨こ 2023-01-06 悬赏1金币 已收到1个回答
猛兽匣火爆黄蜂 52TOYS猛兽匣 回音爆手鹦鹉 猛兽匣反弹球

独钓一江月

共回答了130个问题采纳率:87.5%

很对不起,又生你的气了.我常常觉得自己很自私,光为自己着想.没有将自己放在你的环境里去想.我实在不知道还能做才是对的.
11
可能相似的问题
Copyright © 2018 - 2023 XGT8.CN - 西瓜解题吧 闽ICP备14005894号-7